PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Komunikat dotyczący wyników oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę wniosków o udzielenie wsparcia dla programu Wsparcie w ramach dużego bonu edycja 2015.  Dostępna alokacja dla Programu wynosi 4 120 000 zł.

Spośród 295 wniosków zarejestrowanych w generatorze wniosków na łączną kwotę 12 414 216,57 zł, formalnego potwierdzenia złożenia wniosku dokonało 285 przedsiębiorców na kwotę 12 098 622,71 zł.  W wyniku dokonania oceny, 182 projekty otrzymały pozytywną ocenę, na łączną kwotę wsparcia w wysokości 7 603 681,37 zł.

Z uwagi na dostępny budżet Programu do udzielenia wsparcia zostały rekomendowane 93 projekty na kwotę 3 889 215,57 zł.  Zgodnie z pkt 12.1 Wytycznych o kolejności na liście rankingowej projektów z tą sama liczbą punktów decyduje liczba punktów uzyskana w ramach kryterium rozstrzygającego I i II stopnia oraz kryterium rozstrzygającego III stopnia.

Pozostałych 89 projektów znajdujących się na liście projektów pozytywnie ocenionych, ale nierekomendowanych do udzielenia wsparcia, będzie mogło otrzymać wsparcie w przypadku wygospodarowania środków.

Po upływie terminów przewidzianych na wniesienie i rozpatrzenie odwołań od negatywnej oceny zgodnie z pkt 12.5 Wytycznych,  pozostała do wykorzystania kwota zarezerwowana na odwołania zostanie przeznaczona na wsparcie projektów według kolejności ich występowania na liście projektów pozytywnie ocenionych, ale nierekomendowanych z powodu braku środków. 

Lista projektów pozytywnie ocenionych i rekomendowanych do udzielenia wsparcia (link)

Lista projektów pozytywnie ocenionych, ale nierekomendowanych z powodu braku środków (link)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.akademia.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-07-24 10:00:18
Aktualizowany: 2015-07-24 10:37:23 przez Konrad Zdanowski
Ilość odsłon: 6667
74/628/668/, ID=48398
drukuj